Skavsår

Skavsår är något som de flesta av oss upplevt någon gång i livet. Innan ett skavsår uppstår så brukar man vanligtvis känna av klåda, irritation eller värme på ett specifikt ställe som det skavt på. Efter en tid så delar sig de översta skikten på huden och det samlas vätska inuti. Skavsår är något som kan vara väldigt smärtsamt.

Orsaken till skavsår
Ofta orsakas skavsår av friktion mellan foten och skon, oftast i hälen eller framme vid någon tå längst fram. Skavsår uppstår lätt vid nötning som huden inte är van vid, eller om skavningen sker under en längre period. Skavsårs blåsor läker ofta ut på 7-14 dagar om man sluter upp att belasta huden som blivit drabbad. Risken för skavsår ökar om huden är fuktig, detta eftersom att friktionen ökar. Det är därför bra att använda sig av bekväma skor och strumpor i naturmaterial som låter huden andas.

Vad är skavsår?
Skavsår är faktiskt egentligen en liten brännskada som kan uppstå när friktionen blir för stor mellan strumpor, sko och hud.

Förebygga skavsår
- Skavsår går att förebygga genom att lufta, tejpa och smörja in huden på fötterna.
- Genom att använda skor som sitter bra på foten.
- Har man uppkomna sår på foten avlasta dem med special plåster.
- Se till at strumporna man bär inte ligger i veck.
- Tvätta fötterna och smörj in dem dagen innan en lång promenad tur.
- Ta tillfället i akt att lufta fötterna.

Symtom
Man har fått blåsor där huden blivit skavd.
Fått sår eller rodnad där huden blivit skavd.
Har smärta i och vid blåsorna.

start